Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

disclaimer

SocialeMediaCoach.nu besteed de grootst mogelijke zorg aan deze website

En streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar, langs elektronische weg, aangeboden diensten. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet meer juist is of er een fout in staat. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
SocialeMediaCoach.nu draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie die op enige internetsite of pagina, waarnaar of waarvandaan deze site (www.socialemediacoach.nu) verwijst, wordt weergegeven.

SocialeMediaCoach.nu garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De afbeeldingen, foto’s of teksten op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SocialeMediaCoach.nu worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Mocht je vragen of verder informatie nodig hebben, dan kun je hiernaast het formulier invullen of contact opnemen via E-mail.